VA

Oavsett om det gäller vatten- eller gasdistribution, huvudledningar, servisledningar eller brandposter, är en säker anslutning alltid av största vikt för vatten- och gassystem, i synnerhet vid användning av olika material.