Färjor

Utöver ökade transportkapaciteter, utmärker sig den nya generationens stora och snabba färjor genom antalet hytter, samt serviceinrättningar ombord. Följaktligen ökar systemen ombord både i storlek och i komplexitet.

Ferries

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer