Marin

Fartyg av större storlek dominerar dagens globala sjöfart. Denna trend åtföljs av ökade miljökrav på att motverka föroreningar som uppstår till följd av ökad handel och passagerartrafik. Vi stödjer fartygsindustrin när det gäller att hantera dessa tekniska, driftsmässiga och miljömässiga utmaningar.