TFT/HB-LED och lagringsmedia

Tillverkningen av TFT/LED-teknologier och lagringsmedia är indelad i brickrengöring och metallsprutningssteg, mönstring och etsning, mappade i vanliga applikationer som t.ex. processkylningsvatten, neutralisering och kemisk distribution. Vi erbjuder rätt lösning med hänsyn till processkrav, temperaturförhållanden och kemisk koncentration.

Din kontaktperson:

Per Axtilius
Försäljningschef VVS
Georg Fischer AB
Liljeholmsstranden 5
117 43 Stockholm
Sverige

per dot axtilius #at# georgfischer dot com