Halvledare

Mycket specialiserade anläggningar hanterar komplexiteten och känsligheten hos processer och produkter i halvledarindustrin genom drift i strängt kontrollerade renrumsproduktionsområden. Vi erbjuder en portfölj med plastsystem av hög renhetsgrad för säker och tillförlitlig transport av viktiga processvätskor inom halvledarproduktion.

Din kontaktperson:

Per Axtilius
Försäljningschef VVS
Georg Fischer AB
Liljeholmsstranden 5
117 43 Stockholm
Sverige

per dot axtilius #at# georgfischer dot com