Fotoelektrisk

Höga krav avseende renhet, säkerhet och kvalitet kännetecknar produktionsprocessen för fotoelektriska system. Tillförlitlig transport av medel under rena förhållanden måste garanteras och kontrolleras korrekt. Oavsett det gäller processteknologi eller produktionsflöde, täcker vår produktportfölj alla moderna vattensystem inom fotoelektrisk industri.

Din kontaktperson:

Per Axtilius
Försäljningschef VVS
Georg Fischer AB
Liljeholmsstranden 5
117 43 Stockholm
Sverige

per dot axtilius #at# georgfischer dot com