Mikroelektronik

Det mycket specialiserade underområdet elektronik, i synnerhet halvledarelektronik, som hanterar utformning och tillverkning av integrerade kretsar betraktas som kärnan i dagens och framtidens högteknologiska områden.

Din kontaktperson:

Per Axtilius
Försäljningschef VVS
Georg Fischer AB
Liljeholmsstranden 5
117 43 Stockholm
Sverige

per dot axtilius #at# georgfischer dot com