Förnyelsebar energi

Energialstring genom förnybara naturresurser är en dynamisk sektor med hög tillväxt och internationellt fokus, som bidrar till en hållbar energiproduktion inför framtiden. GF Piping Systems erbjuder kyl- eller inneslutningssystem för vatten och kemiska behandlingsprocesser, vilka maximerar säkerheten på anläggningen.

Energy General

Energy storage

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

Tubular photo-bioreactors for microalgae cultivation