F & B-produktion

Kylprocesser i bryggerier, vinanläggningar, bagerier, mejerier, samt inom kött och fiskproduktion kräver ofta en exakt temperaturkontroll i kombination med en hög kylkapacitet. Inom ramen för den andra kyletappen, ger det reglerade flödet av kylvätskor i förisolerade plaströr en exakt och kostnadseffektiv kontroll.