Kommersiell kylning

Frysta och kylda varor är viktiga element i det produktutbud som erbjuds i livsmedelskedjor. Sekundära kylsystem använder flytande avfrostningsmedel, vilket eliminerar behovet av elektrisk avfrostning.

Commercial Refrigeration

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer