A/C-kylning: kommersiell - bostadshus

Luftkonditionering förbättrar livskvaliteten, både hemma och på arbetet och är en snabbt växande marknad, särskilt i stora bostadskomplex. För kylkapaciteter över 1000 KW, är kylda vattensystem det bästa alternativet med hänsyn till kapitalkostnad och effektivitet.