Cooling/Kyla

När industrianläggningar betraktas i sin helhet, spelar sekundär kylning en avgörande roll med hänsyn till effektivitet och hållbarhet. Det är således vår uttryckliga vilja att vara en del av det globala initiativet att optimera kylanläggningar och kylsystem vad gäller energianvändning och miljöpåverkan.