Ytbehandling

Ytan på ett föremål är ett gränssnitt mot miljön och är avgörande för skydd mot kemisk fysisk och frätande påverkan. För att vara helt säker på att en produkt uppfyller specifika standarder och krav, används olika ytbehandlingstekniker: Kemiska processer där våra kompletta lösningar ofta tillämpas.

Surface Treatment

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

De rätta lösningarna för era applikationer

Din kontaktperson:

Peter Ernström
Region Syd Väst. Segmentansvarig: Kemisk Process Industri & Energi
Georg Fischer AB
Bäckeforsgatan 7
(hemkontor)
431 38 Mölndal
Sverige

peter dot ernstrom #at# georgfischer dot com