Kemisk produktion

Vi bedriver en effektiv verksamhet bakom kulisserna inom en rad kemiska processer. Med våra produkter kan vi uppfylla kraven på den hårda miljön i kemiska anläggningar och kemikalietransporter, som ställer höga krav på säkerhet, effektivitet och underhåll av rörsystem.

Din kontaktperson:

Peter Ernström
Region Syd Väst. Segmentansvarig: Kemisk Process Industri & Energi
Georg Fischer AB
Bäckeforsgatan 7
(hemkontor)
431 38 Mölndal
Sverige

peter dot ernstrom #at# georgfischer dot com