Kemisk processindustri

Vi erbjuder säkra och tillförlitliga lösningar för kostnadseffektiv tillverkning av kemiska produkter. Vårt fokus ligger på system inom Kemisk produktion, Kemisk distribution, Ytbehandling och Gruvindustrin.

Din kontaktperson:

Peter Ernström
Region Syd Väst. Segmentansvarig: Kemisk Process Industri & Energi
Georg Fischer AB
Bäckeforsgatan 7
(hemkontor)
431 38 Mölndal
Sverige

peter dot ernstrom #at# georgfischer dot com