INSTAFLEX distributionssystem för dricksvatten för Europas bästa akutvårdssjukhus

Att garantera kvaliteten på dricksvattnet är av yttersta vikt i en sjukhusmiljö. Därför gavs särskilt prioritet åt dricksvatteninstallationerna under renoveringen av infrastrukturen på sjukhuset Oberengadin, regionens högst belägna arbetsgivare med 300 anställda.

instaflex drinking water distribution system

Inom ramen för renoveringen av sjukhuset ingick känsliga och viktiga områden som förlossningsavdelningen, laboratoriet, operationssalar och intensivvårdsavdelningen, vilket ställde höga krav, inte bara på högkvalitativa och tillförlitliga produkter, utan även på det faktum att sjukhuset måste hållas öppet för patienter under allt renoveringsarbete. Ur byggnadsteknisk synpunkt, vilade det högt belägna sjukhuset på det beprövade korrosionsfria vattendistributionssystemet från GF Piping Systems.

INSTAFLEX-system för dricksvatten av bästa kvalitet

Det hygieniska rörsystemet i plast INSTAFLEX, tillverkat i polybuten, utformades för krävande system med högsta kvalitetskrav. Från vattendistribution och cirkulationsreglering med JRG Legiotherm till tappställen, valdes högpresterande INSTAFLEX-komponenter, som t.ex. rör, rördelar och ventiler, ut för renovering av sjukhuset. För att garantera en långs servicelivslängd och en tillförlitlig vattendistribution, föredrogs det korrosions- och beläggningsfria plastsystemet framför de tidigare använda rören i galvaniserat stål. Utöver ett proaktivt förebyggande av skador i röret, uppskattade kunden särskilt den höga kostnadseffektiviteten, tack vare produktens långa livslängd, samt plaströrssystemets bullerreducerande effekt och installations- och driftsflexibilitet.

Upprätthållande av sjukhusdrift genom renovering i olika stadier

En viktig faktor, som man var tvungen att ta hänsyn till under såväl planering som installation, var en oavbruten tillförsel av dricksvatten, samt att garantera läkarvård dygnet runt. Genom att utföra renoveringen i olika stadier och tack vare systemlösningens flexibilitet, var det möjligt att utföra konstruktionen på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Plastsystemets låga vikt var en annan fördel under installationen.

Framgångsrikt genomförda projekt

Framgångsrikt genomförda projekt

GF Piping Systems utvecklar och tillverkar trendskapande pdorukter och system som används över hela världen.

Till våra referenser

System och produkturval:

  • INSTAFLEX: 5000 meter Ø 16 - 110 PB rör, rördelar och ventiler
  • JRG Legiotherm inklusive värmedesinficering
  • JRG Legiostop
  • förtillverkade INSTAFLEX fördelare upp till Ø 110