Den största biogasanläggningen i Schweiz är utrustad med PVC-U-system

Återvinning av biogent avfall för energi är ett mycket lovande och hållbart koncept för energiproduktion och har samtidigt en positiv inverkan på miljön. Den största och modernaste biogasanläggningen i Schweiz, producerar idag 1,9 miljoner m3 biogas årligen.

biogas plant

SwissFarmerPower Inwil (SFPI) nära Lucerne använder högintegrerad och innovativ processteknologi för att konvertera 61 000 ton biomassa till biogas varje år. Flytande gödsel, trädgårdsavfall och bioavfall från jordbruk och livsmedelsindustrin är bearbetat, behandlat och den resulterande biogasen matas in i det regionala naturgasnätverket. PVC-U-systemlösningar från GF Piping Systems garanterar att bearbetningsprocesserna inom anläggningen, t.ex. ultrafiltrering och omvänd osmos, är effektiva och tillförlitliga.

Bearbetning av fermenterat avfall med membranventiler

Innan införande av den flytande fasen i avloppssystemet, måste det fermenterade avfallet bearbetas, eftersom överskottsvattnet från fermenteringen innehåller höga halter av fast material, ammoniumkväve, andra näringsämnen och salter. Uppgiften hanteras i ett bearbetningssystem för fermenterat avfall med behandlingsstegen: separation av fast material/vätskor och membranfiltrering. Centralt för kundens behov är en ekonomisk prisstrategi med hänsyn till kostnadsmedveten energiproduktion, hög materialresistens och lång produktservicelivslängd. De komponenter som används, d.v.s. membranventiler, kulventiler, reducerventiler och PVC-U-rör och rörkopplingar, är särskilt anpassade till medel, temperaturer och tryck i en biogasanläggning.

Högsta kvalitetsstandard

Endast produkter som tillverkats av högkvalitativa material används på biogasanläggningen i Inwil. Hög tillgänglighet av reservdelar garanteras. Dessutom har tekniker och användare tillgång till omfattande och högkvalitativ dokumentation. Utöver prislistor, produktdokumentation och annan nerladdningsbar information, bidrog det omfattande CAD-biblioteket till framgångarna för detta projekt. Kunden uppskattar särskilt den personliga kontakten med säljrepresentanter och den anläggningsförlagda supporten.

Framgångsrikt genomförda projekt

Framgångsrikt genomförda projekt

GF Piping Systems utvecklar och tillverkar trendskapande pdorukter och system som används över hela världen.

Till våra referenser

System och produkturval:

  • ca. 50 st membranventiler 20 - 63
  • ca. 100 st kulventiler 20 - 63
  • ca. 5 st reducerventiler d32
  • ca. 200m rör och rördelar
  • PVC-U rör och rördelar