Hycleen - Fyra steg för optimal dricksvattenhygien

Dricksvattenhygien är viktigt och påverkar både vårt välbefinnande och vår hälsa. Dricksvatteninstallationer i byggnader måste därför noggrant planeras, byggas och drivas. GF tillhandahåller system och produkter för stora fastigheter som hotell, pensionärshem, sjukhus, idrottsanläggningar och bostadshus.

Hycleen - In 4 Schritten zur optimalen Trinkwasserhygiene

Det integrerade vattenhygienkonceptet från GF innehåller fyra områden: Förebyggande, övervakning, åtgärdande och riskbedömning. Detta tillvägagångssätt för att säkerställa dricksvattenhygien erbjuder flertalet fördelar särskilt vid befintliga anläggningar tack vare att vår process gör det möjlligt att ta hänsyn till den aktuella vattenkvaliteten, när man skall återskapa dricksvatten med hög kvalitet. Då saneringar mestadels utförs i etapper, kan förebyggande åtgärder ofta bara utföras sporadiskt, emedan den åtgärdande delen i vår process med kemisk eller termisk desinfektion är idealisk för kontinuerlig vattenkvalitetsförbättring under renoveringsprocessen.

1 Förebyggande

Hycleen - 1: Förebyggande

Nya installationskoncept och förebyggande åtgärder vid användning förbättrar dricksvattenkvalitet.

 • Dricksvattensystem utan dödutrymmen
 • Hydraulisk balans
 • Dricksvattenutbyte
 • Undvikande av kalkstensbildning, korrosion och biofilmbildning
Produktkatalog

2 Övervakning

Hycleen - 2: Övervakning

Stagnation kan leda till farlig mikrobiell förorening. Kontinuerlig övervakning säkerställer att dricksvattenhygienen förblir på en hög nivå.

 • Temperaturövervakning
 • Provtagning av bakterieantal
 • Provtagning av patogena bakterier
Produktkatalog

3 Åtgärdande

Hycleen - 3: Åtgärdande

Om det upptäcks höga mikrober eller patogener i dricksvattenprovet, kan det vanligtvis härledas till att  förebyggande åtgärder inte har följts. Utveckling av insatser bör endast användas som en sista utväg för att säkerställa dricksvatten av hög kvalitet.

 • Termisk desinfektion
 • Kemisk desinfektion
Produktkatalog

4 Riskbedömning

Hycleen - 4: Riskbedömning

Förändringar i användningen av byggnader eller ändringar som görs av vattenleverantörer kräver omvärdering av åtgärder från tid till annan. Alla relevanta parametrar beaktas vid en riskbedömning.

 • Utvärdering av dricksvattenkvaliteten baserat på olika indikatorer
Produktkatalog

Hycleen Des 30

Hycleen Des 30-enheten erbjuder användarna avgörande fördelar vid desinfektion av dricksvatteninstallationen. Många års erfarenhet visar att denna enhet också behandlar äldre rörsystem med försiktighet och är därmed idealisk för befintliga fastigheter.

 • Högeffektiv desinfektionslösning mot bakterier
 • Disinfectant approved to Drinking Water Ordinance §11
 • Liten mängd är tillräcklig
 • Depåeffekt i hela dricksvatteninstallationen
 • Ingen utveckling av resistanta mikroorganismer
 • Biofilmer är avlägsnade

 • Ingen mikrobiologisk inducerad korrosion
 • Låg risk applikation - enkel att använda
 • Låg risk funktion - ingen transport, ingen lagring av farliga kemikalier
 • Ingen begränsning av livslängden för GF-produkter
 • Miljövänlig
 • Kostnadseffektiv

Produktkatalog

Hycleen Des 30
Hycleen Des 30

Vi finns där för dig

Hycleen - Individual Advice

Om du har några frågor eller om du vill ha ett individuellt råd, vänligen kontakta oss.

Kontakta oss

Hycleen Service

Hycleen Service

Våra tjänster utökar konceptet dricksvattenhygien för dig som planerare och operatör

 1. Förebyggande spolning
 2. Legionella provtagning, inspektion, framtagning av underhåll & servicemanual
 3. Åtgärd genom kemisk desinfektion
 4. Oberoende riskbedömning 
Kontakta oss