Hycleen Automation System - Revolutionerande automationsprocess och garanterat säker dricksvattenförsörjning

Hycleen Automation System är ett toppmodernt cirkulationsstyrsystem som är snabbt och enkelt att installera och driftsätta. Det gör att alla systemdata kan loggas, utvärderas och visas på en 10-tums pekskärm. All systemdata kan bekvämt övervakas på distans; statusinformation och ovanliga händelser rapporteras via push-meddelanden.

Enkel injustering av alla ventiler med en masterenhet

Hycleen Automation System från GF Piping Systems erbjuder ett avancerat utrustningspaket för automatisering av dricksvatteninstallationer. Sensorer och styrenheter integrerade i ventilerna loggar in nödvändiga data. Masterenheten styr alla processer och stödjer med sina applikationer en hygieniskt oklanderlig, optimerad dricksvatteninstallation genom loggning och rapportering. De synkroniserade komponenterna är anslutna till varandra på ett sätt som är enkelt att hantera.

Hycleen Automation System

Dina fördelar

Hygien

Enhetligt högtemperatur och regelbundet vattenutbyte
Förebyggande av biofilmbildning och Legionella-angrepp tack vare hydraulisk utformning och automatisk spolning.

Automation

Central styrning och statusdisplay
Enkel styrning av sanitärteknik via centralt användargränssnitt utan manuell påverkan av ventiler och sensorer.

Övervakning och Säkerhet

Loggar och rapportering
Övervakning och lagring av temperaturdata i automatiskt genererade rapporter. Dataöverföring till fastighetsstyrsystem möjligt.

Fjärrövervakning ***

Övervakning via externa enheter som smartphone, surfplatta eller dator möjligt.

Projektörer

Säker och snabb planering
Dimensionering av systemet enligt enkla regler. Applikationer och alla parametrar enkelt programmerbara via masterenheten. Hydraulisk utformning utan komplicerade beräkningar.

Installatörer

Plug & Play
Enkel installation med bara en kabel för spänningsmatning och data.
Snabb, mjukvaru-assisterad driftsättning. Masterenheten avkänner automatiskt typ och ID på alla anslutna styrenheter.

Smart funktion
Tydligt och lättanvänt gränssnitt. Bluetooth anslutning via smartphone eller surfplatta möjlig.

Driftspersonal

Lättunderhållet dricksvattensystem
Grundlig spolning av alla ledningssektioner i en automatiserad rengöringsprocess.

Låg risk applikation
Övervakning och loggning av hygieniska försiktighetsåtgärder.
Säker data access med godkända externa enheter.

Service
Support under planering och driftsättning. Dataanalys och rådgivning under drift. Dataavläsningar och programuppdateringar


Hycleen Automation System

Säker och hygieniskt optimerad dricksvatteninstallation

Hycleen - 4 steg för säker dricksvattenhygien

Med Hycleen Automation System stödjer GF Piping Systems planerare, installatörer och driftspersonal på olika sätt implementeringen av konceptet "Hycleen – 4 steg för säker dricksvattenhygien“.

Den centrala datalagringen och styrningen via masterenheten, de kraftfulla LegioTherm-ventilerna och sensorerna samt den lättanvända mjukvaran och de smarta LegioTherm-applikationerna gör det möjligt att automatisera viktiga hygieniska åtgärder.

gfps-hycleen-icon-prevention-small-3
Förebyggande
 • Tillräcklig cirkulation i alla ledningsektioner
 • Säkerställer minimitemperatur enligt lokala krav och standarder
 • Konstant hydraulisk utformning i alla driftsfaser
 • Regelbundet vattenutbyte genom automatisk spolning
gfps-hycleen-icon-monitoring-small-3
Övervakning
 • Kontinuerlig temperaturövervakning
 • Lagring av mätvärdesdata och loggning av hygieniska åtgärder.
gfps-hycleen-icon-intervention-small-3
Åtgärder
 • Regelbunden termisk desinfektion / kemisk desinfektion
gfps-hycleen-icon-risk-assessment-small-3
Riskbedömning
 • Omfattande databas för status och riskbedömning

Temperaturkänslig hydraulisk inställning

Speciellt i större distributionssystem för varmvatten - t.ex. på sjukhus, hotell, vårdhem - kan stagnation, grova ytor och temperaturer under 50°C främja bildandet av biofilmer och därmed spridningen av Legionella. Därför är förebyggandet av Legionella, tillräckligt höga temperaturer och regelbundet vattenutbyte av största vikt.

Automatisk spolning

Beroende på temperatur, stagnationstid eller inställning

Om vatten stagnerar över en längre period kan bakterier förökas tills en farlig koncentration uppnås. Om hela volymen i dricksvattendistributionen (kallt och varmt vatten) byts ut inom tre dagar, spolas bakterierna ut ur dricksvatteninstallationen och bakteriekoncentrationen sjunker till en ofarlig nivå.

Hycleen Automation System möjliggör automatisk spolning  av kall- och varmvattenledningar beroende på temperatur eller en specifik tid på dagen (timer).

InstallationsdiagramInstallationsdiagram

2T DN15 Rot 3D mit Dämmung transparent 2

Ventiler

LegioTherm 2T och LegioTherm K-ventilerna, tillsammans med masterenheten, är hjärtat i Hycleen Automation Systemet. Avläsning av vattentemperaturen utförs kontinuerligt av ventilerna; värdena vidarebefordras till masterenheten. Ventilerna aktiveras beroende på förprogrammerade parametrar. Vid idrifttagning identifieras alla ventilers ID automatiskt av masterenheten.

LegioTherm 2T cirkulation styrventil

 • Inställbart läckageflöde då ventilen är stängd
 • Högre linjäritet och mer exakt reglering tack vare speciell konprofil
 • Applikation: hydraulisk kalibrering, termisk desinfektion, spolning vid underhåll (en gång i veckan) LegioTherm K spolventil
 • Inställbart ventilutslag: Flöde vid öppen ventil
 • Applikation: Spolning med kall- eller varmvatten
LegioTherm K spolventil
 • Inställbart ventilutslag: Flöde vid öppen ventil
 • Applikation: Spolning med kall- eller varmvatten

Användningsexempel

Äldreboenden
Altenheim

Hygien är mycket viktig i äldreboenden eftersom de äldre ofta har dåligt immunförsvar. Därför är dricksvattnets säkerhet av central betydelse. Vårdpersonalen är väl medveten om att ägna särskild uppmärksamhet åt hygien i dricksvattenanläggningen för att utesluta hälsorisker för de boende.

Hotell
Hotel

I många hotell används inte rum och tappställen kontinuerligt. Speciellt med tanke på tillfälligt lediga rum är det väsentligt att vara särskilt uppmärksam på hygienen i dricksvatteninstallationen och att spola den regelbundet. Högsta dricksvattenkvalitet är viktig, eftersom hotell erbjuder boende för människor med olika hälsotillstånd - en väsentlig punkt för de ansvariga i sina ansträngningar för gästernas bekvämlighet.

Sjukhus
Krankenhaus

Sjukhushygien måste uppfylla de högsta kraven. Säker och hygieniskt oklanderlig vattenförsörjning är avgörande. Dricksvatten används överallt - vid handtvätt före operation, rengöring av kirurgiska instrument och sjukhusutrustning, cateringtjänster, städning och tvätt.

Det fungerar helt enkelt inte utan hygieniskt oklanderligt vatten. Uppföranderegler på sjukhus hjälper till att bekämpa infektionsspridning. Hycleen Automation System säkerställer effektivt skydd mot föroreningar i rörledningsystemen, ett hållbart skydd mot infektion och hjälper till att förhindra nosokomiella infektioner.

Din kontaktperson

Jan Wessman
Säljare Region Väst, Segmentsansvarig VVS
Georg Fischer AB
Liljeholmsstranden 5
117 43 Stockholm
Sverige

jan dot wessman #at# georgfischer dot com