COOL-FIT 4.0: Den bästa tekniken vinner

Snabbare installation, säkrare och effektivare produktion, långsiktiga fördelar: Med COOL-FIT 4.0 vinner du i alla avseenden. Det förisolerade rörsystemet av Polyeten (PE) har en klara fördelar jämfört med metall-rörsystem. Den vinnande strategin? En revolutionerande design, moderna material och en innovativ fogteknik som bl.a tar bort heta arbeten problematiken. Upptäck fördelarna som gör ditt företag till vinnare.

Industriell och kommersiell kylning innebär mycket mer än bara temperaturstyrning. Fokus ligger på produktion och processäkerhet samt bevarande av lagrade livsmedel. COOL-FIT 4.0 är den perfekta lösningen för livsmedels- och dryckesproducenter.

COOL-FIT 4.0 är det förisolerade rörsystemet för sekundär kylning med saltlösning, glykol, etanol och kylt vatten. Det är idealiskt för temperaturer från  -50°C till +60°C. COOL-FIT 4.0 är spetsteknologi som särskilt främjar frukt- och grönsaksproducenter, slakterier, bryggerier och stormarknader. COOL-FIT 4.0 hjälper dig att arbeta med maximal effektivitet och utan störningar samtidigt som du reducerar underhålls- och driftskostnader.

De främsta fördelarna med COOL-FIT 4.0:

  • 100 % underhållsfritt
  • 100 % pålitligt
  • 65 % lägre vikt
  • 50 % snabbare installation
  • 30 % högre energieffektivitet

Begär din personliga demonstration idag

COOL-FIT 4.0 är ett tekniskt ledande system som ger många fördelar för dig och dina kunder. Vi inbjuder dig att lära dig mer av våra experter: Planera in ett möte för en första demonstration och konsultation.

 
 
 
*
*

Ledande teknik för enkel installation och livslängd

COOL-FIT 4.0 är resultatet av år av utveckling av våra ingenjörer för att göra systemet ännu enklare och snabbare att installera samtidigt som det är lika säkert, pålitligt och hållbart som det förväntas av alla GF Piping Systems lösningar. Många avgörande detaljer bidrar till detta.

COOL-FIT 4.0

100 % underhållsfritt

Mediaröret, isoleringen och yttermanteln är utförda av plast och förblir därför korrosions- och underhållsfria under systemets hela livslängd. Detta minskar dyra avbrottstider och minskar underhållskostnaderna och personalkraven.

100 % påliligt

Mediarörets speciellt glatta innerytor, typiskt för plastsystem, förhindrar avlagringar. Resultat: inga tryckförluster under hela livslängden. COOL-FIT förblir lika effektivt som vid den första dagen i drift.

65 % lägre vikt

COOL-FIT är betydligt lättare än traditionella metallsystem och ställer därmed lägre strukturella krav på byggnader och stödstrukturer. Användningen av tunga transporthjälpmedel kan minskas på byggarbetsplatsen

50 % snabbare installation

Förisolering vid fabrik eliminerar behovet av traditionell efterisolering, vilket ofta kräver ett andra arbetslag. Du får färdiga och permanent förisolerade komponenter, redo för omedelbar installation.

30 % högre energieffektivitet

Energieffektiviteten i ditt system ökar genom kombination av plastens låga värmeledningsförmåga och den högeffektiva skumisoleringen. Detta hjälper dig att spara energikostnader och gör ditt arbete mer miljövänligt

Ansluten inom några minuter

COOL-FIT 4.0 innebär enkel, säker och snabb installation - inga onödiga eller komplicerade åtgärder. Systemet kan installeras snyggt och enkelt. Elektrosvetsning ansluter permanent rör, rördelar och ventiler på några få minuter.

Utomhusinstallation

COOL-FIT 4.0 kan utan problem även installeras utomhus . Alla ytor är tätade, väderbeständiga och UV-resistenta. Rördelens tätningsläpp omsluter röret och skyddar därigenom isoleringen från vatten och is, vilket säkerställer lång livslängd.

Konstant kvalitetskontroll

Tack vare de mycket få installationsstegen och användningen av elektrosvetsning som fogteknik möjliggör COOL-FIT 4.0 en kontrollnivå som tidigare var omöjlig. Installationsfel är i stort sett uteslutna redan från början, vilket garanterar ett system med högsta möjliga kvalitet.

Rent och elegant system

Att installera COOL-FIT 4.0 är säkert och rent: inget smulande isoleringsskum, ingen kladdig isolertejp eller fyllmaterial, ingen öppen låga för att sluta tätningarna. Resultatet är också estetiskt tilltalande, vilket är viktigt vid tillgängliga anläggningar och kundbesök.

COOL-FIT 4.01 | PE100 mediarör 2 | 40 mm skumisolering 3 | Robust yttermantel 4 | Vinkelmarkering 5 | Tätningsläpp 6 | Elektrosvetsrördel 7 | Isoleringspluggar