COOL-FIT 2.0 - Revolutionen för effektiv komfortkyla

Som ett bidrag till det globala initiativet att minska CO2 utsläpp och miljöpåverkan, presenterar Georg Fischer en revolution inom effektiv kylning. Effektiviteten i en kylanläggning definieras av systemets prestandakoefficient (COP), värmeöverföringsvärdet vid luftkylaren och effektiviteten i kylvattenrörsystemet.

COOL-FIT 2.0 - The Revolution for Efficient Cooling
Din lösning för kylvatten
COOL-FIT 2.0 - Revolutionen för effektiv komfortkyla

COOL-FIT 2.0 PE100 rör och rördelar är isolerade med 22 mm högenergieffektivt (HE) skum och skyddade med en robust mantel.

COOL-FIT 2.0 är den korrosions- & kondensfria lösningen for transport av kylvatten i fastigheter och kommersiella byggnader samt i datacentraler och för processkylning.

PE100 rörets glatta inneryta ger minimal tryckförlust medan det låga värmeledningstalet hos isoleringen säkerställer reducerade energiförluster och driftskostnader under hela systemets livstid.

3-i-1 konstruktionen medför att installationstiden blir minimal

  • 50% snabbare installation
  • 30% högre energieffektivitet
  • 100% korrosionsfri
Fördelar för fastighetsägare

Minimerade energiförluster
Högsta kvalitet på isolering, tjocklek och täthet i hela systemet spar mycket energi.

Låg vikt

Idealiskt för eftermontering i äldre byggnader 30% lägre vikt än traditionella metallsystem.

Hård yttermantel
Kondens- och fukttät konstruktion, mekaniskt belastbar.

Lagt CO2 fotavtryck
CFC fri och återvinningsbar. Ingen ODP (ozonnedbrytning).

Fördelar för projektörer och konsulter

Enkelt att designa
Tekniska underlag, CAD bibliotek och BIM kompatibel. 

Komplett kompatibelt system - inget extra behövs
Förisolerade rör, rördelar, ventiler, övergångsrördelar, flexibla slangar - ett system, en tillverkare.

Ett system för livet
Korrosion & kondensfritt, fukt- och ångtätt, låg tryckförlust och energieffektivt.

State of the art fogteknik
Maskinkontrollerad kvalitet.

 

Fördelar för entreprenörer och installatörer

Bygg mer på kortare tid
3-i-1: rör, isolering och mantel i ett steg.

Pålitlig enkel sammanfogning
Inga heta arbeten vid elektrosvetsning.

Enkel klamring
Den hårda yttermanteln gör upphängningen enkel med standardklammer.

Lätt och enkelt att hantera
Upp till d110 inget behov av lyftanordningar eller special-utrustning för hantering på arbetsplatsen.

Prefabricering
Reducerad arbetstid on-site.


Användningsområden: Kylsystem i vattenkretsloppet

Moderna städer är under ständig utveckling och förändring. Detta ökar kraven på effektivitet och prestanda för alla typer av utrustning. Användningen av all utrustning genererar enorma mängder av värme, vilket avsevärt ökar behovet av luftkonditionering.
Endera hemma, på arbetet, vid shopping, resor eller nöjen, påverkar omgivningstemperaturen välbefinnande och produktivitet.

GF erbjuder sitt unika och omfattande COOL-FIT program för lösning av alla olika typer av kylbehov.
COOL-FIT ABS Plus och COOL-FIT PE Plus för industriell kyla kompletteras nu med COOL-FIT 2.0, ett system för kylvattenapplikationer.

Komfortkyla

COOL-FIT 2.0 - Application Area - Air conditioning

Lägenheter och kontorsbyggnader, hotell, skolor och universitet, banker, shoppingcentra, flygplatser,
biografer och teatrar, sport och eventanläggningar. Luftkonditionering förbättrar livskvaliteten på
arbetet, hemma och i nöjeslokaler..

Anslutning till fläktkonvektorer
Connection to fan coils

Förtillverkade isolerade slangar underlättar montage och
förhindrar korrosion.

• Isolerade ventiler
• Förisolerade slangar
• Förisolerade övergångar

Stigarledningar
Risers

Att efterisolera ledningar i stigarschakt är både
tidskrävande och svårt.

• Förisolerade rör i stora dimensioner

Förminskade avstick
Reduced branches

• Förisolerade förminskade T-rör
• Förisolerade övergångsdelar mot plast-och metallrörsystem

Brandväggenomföringar
Fire wall penetrations

Säkra väggenomföringar med beprövade och testade produkter.

• Testade och certifierade lösningar för COOL-FIT 2.0

Nödutgångar
Emergency exits

Om rörsystemet skall installeras i en nödutgång, finns rör med A2 klassad isolering som standard.

• Godkända mineralulls lösningar
• Godkända klammer

Säkerhetskyla

COOL-FIT 2.0 - Application Area - Data Centers

I genomsnitt omvandlas 70% av effekten i en datacentral till värme, som meddelades vid den årliga Green Data Centre Conference*. COOL-FIT 2.0 är det säkra rörsystemsvalet för en effektiv och lönsamdesign, leverans, installation och drift av ett kylsystem för ett datacenter..

Anslutning till kyltorn
Connection to cooling towers

Brett utbud av övergångslösningar till andra rörsystem.

• Förisolerade övergångar till rillade kopplingssystem och
standard flänsförband

Kylrack
Rack cooling

Enkla förisolerade anslutningar till kylrack.

• Förisolerade slangar ger enkel anslutning till kylande bakpaneler
• Förisolerade ventiler för individuell kretsstyrning
• Förisolerade övergångar

Högfrekventa områden
Highly frequented areas

Vid behov av förhöjt brandskydd eller när en metallisk yta
krävs.

• COOL-FIT 2.0M med metallmantel ger ökad brandklassning•
• Godkända upphängningar
• Metallmantel för estetik

Elektrosvetsning
Electrofusion

Hjälper installatören att göra rätt.

• Maskinkontrollerad svetsprocess med spårbarhet och protokoll


COOL-FIT 2.0 i fokus

Det "färdiga för installation" COOL-FIT 2.0 systemet är en revolution för effektiv komfortkyla.

COOL-FIT 2.0 snabbt förklarat

Ett 3-i-1 rörsystem för komfortkyla erbjuder ett förisolerat PE100 mediarör med GF HE isolering och en robust yttermantel av HDPE.


COOL-FIT 2.0 Avisolering/skalverktyg

COOL-FIT 2.0 rör levereras med fria ändar (oisolerade), färdiga för montage och svetsning med rördelar. Om ett rör behöver kapas till specifik längd, används verktyget till att avlägsna isolerskummet och yttermanteln dammfritt på mindre än två minuter. Samtidigt rotationsskralas medierörets yta och anpassas till korrekt insticksdjup som perfekt förberedelse för den efterföljande svetsprocessen.

COOL-FIT 2.0 - Installation

Skjut in – Spänn fast – Svetsa – Klart!  Fogning av COOL-FIT 2.0 rör, rördelar och ventiler är mycket enkel.  Proceduren tar endast några få minuter och GF Piping Systems MSA svetsautomater säkerställer fogarnas höga kvalitet.

Systemöversikt & Materialegenskaper

COOL-FIT 2.0 - System overview
Mer än ett system

Produktprogram

COOL-FIT 2.0 - Product Range
COOL-FIT 2.0