Effektiva system

Våra plaströr tillför ett mervärde i jämförelse med alternativa material. Ett slående exempel på detta är CO2-effekterna av PE-röret DN80 som är en meter långt. Den sammanlagda mängden växthusgaser som avges i atmosfären under olika processer, materialextrahering, materialbearbetning, tillverkning, transport, användning och återvinning är cirka fem gånger lägre med ett plaströr än för ett rör i rostfritt stål. Detta bekräftades i en studie av de miljömässiga effekterna av olika rörmaterial.

efficient systems

Håll huvudet kallt, använd COOL-FIT

En energisparande lösning är det fullt förisolerade COOL-FIT rörsystemet för sekundära kyl- och kylningsinstallationer som har både miljömässiga och ekonomiska fördelar. Det är baserat på ABS rörsystem från GF Piping Systems och består av rördelar, ventiler och övergångsrörkopplingar. COOL-FIT används uteslutande i "sekundära kylningssystem". Den här typen av installation minskar mängden köldmedium med 80 till 90 % i jämförelse med konventionella system. COOL-FIT underminerar därför befintliga system med över 50 % vad gäller TEWI (Total Equivalent Warming Impact).

När det gäller materialval, produktion och daglig användning, har det här systemet betydande fördelar i jämförelse med traditionella metallrör, både vad gäller energiförbrukning och resursbevarande.

Överlägset i jämförelse med traditionella kopparsystem

Ett externt företag ombads analysera det miljömässiga effekterna av COOL-FIT. De miljömässiga aspekterna av COOL-FIT testades i jämförelse med andra kylsystem. Studien jämför förinstallerade rör tillverkade av olika material och tar hänsyn till hur rörmaterialen producerats, hur rören tillverkats och installerats på anläggningen, vald isoleringsmetod, samt alla respektive transporter. Testerna visade på att mindre energi krävs för tillverkning, isolering och installation av COOL-FIT-rör än för koppar och kromstål. Tack vare förisoleringen och den låga vikten, är den patentskyddade kopplingsteknologin extremt energieffektiv. COOL-FIT använder cirka 50 % mindre energi vid drift i jämförelse med konventionella kopparsystem.

Energieffektiviteten i Jordan Winery, California, USA: http://blog.jordanwinery.com/2012/01/video-reducing-our-energy-consumption/

Den nya generationen membranventiler från GF Piping Systems: Maximal förtjänst genom maximalt flöde

De nya membranventilerna ger dubbelt flöde för samma energiförbrukning. Hemligheten ligger i den optimala geometrin hos ventilhuset. Dessutom, erbjuder den nya membranventilen linjära flödesegenskaper, som medger optimal reglerkarakteristik, som i sin tur garanterar en mer stabil process. Ventilens utlopp är flyttat närmare rörväggen. Detta reducerar dödutrymmen till ett absolut minimum, vilket även säkerställer en hög hygienisk nivå. Sammanfattning: hög effektivitet, låga energikostnade, minimala dödutrymmen, maximal hygien.

Membranventil