Miljöstudier

Det säger sig självt att vi vet vilken inverkan våra produkter har på miljön. Vi låter utföra oberoende studier och deltar regelbundet i studier. Dessutom analyserar vi noga resultaten av dessa studier och övervakar de effekter som våra produkter eller jämförbara produkter har på miljön.

Ekologiska resultat av plaströrsystem

På anmodan av Teppfa (The European Plastic Pipes and Fittings Association), utförde VITO (Flemish Institute for Technological Research) tolv livscykelutvärderingar av olika plaströrsystem och i varje fall utvärderades även ett alternativt material. Resultaten presenterades i så kallade miljöproduktdeklarationer (EPDs). Dessutom genomgick resultaten en kritisk granskning av företaget denkstatt.

P.g.a. det särskilda urvalet av material och system, är följande fyra studier av särsklt intresse eftersom resultaten av dessa kan överföras till våra produkter:

  • Tryckvattendistribution: PE rörsystem
  • Tryckvattendistribution: PVC-U rörsystem
  • Varm/kallt vatten: PEX rörsystem
  • Varmt/kallt vatten: flerlager (polymer/Al/polymer) rörsystem

 

 

teppfaImage:Teppfa

Resultaten visar att rörsystem tillverkade av plast har mindre inverkan på miljön än konventionella, alternativa material. Därför bekräftar de resultaten av andra studier och det står klart att betydelsen av plast i rörsystem är ekologiskt stabil.

En sammanfattning av nyckelpunkterna finns tillgänglig för hämtning. Ytterligare information samt miljömässiga produktdeklarationer, tredjepartsrapporter och den viktiga granskningen av de livscykelutvärderingar som utförts av Vito återfinns på Teppfas webbplats:
http://www.teppfa.eu/epdoverview

Rörens ekologiska prestanda

Good life cycle assessment of plastic pipesGood life cycle assessment of plastic pipes

GF Piping Systems har genomfört en livscykelutvärdering för rör som används inom byggtjänster, industri och allmännytta. Dessa utvärderingar jämför den miljömässiga påverkan av enmetersrör tillverkade av plast som används av GF Piping Systems med något av de alternativa materialen (för DN 25, 80, 150 och 400). Studien utfördes av schweiziska livscykelspecialister och är baserad på den ledande internationella livscykeldatabasen” "ecoinvent".

Den postitiva sammanfattningen - även bekräftad av andra tester - är att plaströr i de applikationer och mått som stöds av GF Piping Systems ger bättre resultat än alternativa material. CO2-effekterna, t.ex ackumulerade växthusgasutsläpp inom ramen för produktionen, transport och avyttring av ett enmeters PE-rör i måttet DN80 är t.ex nästan fem gånger lägre än för motsvarande rör av rostfritt stål. Avgörande faktorer för utvärderingen av rör är typen och mängden material som används. Många plaster samt koppar och rostfritt stål har ett liknande energibehov per kilo material. Låglegerat stål och gjutjärn - med en genomsnittlig andel återvunnet material - har ett lägre energibehov per kilo.

Plastens inverkan på energiförbrukningen och växthusgasutsläppen i Europa

PlasticsEurope har kvantifierat inverkan på energiförbrukningen och växthusgasutsläppen genom att ersätta plastprodukter med andra material i en studie.

Resultaten:
Föremål tillverkade i plast högre energibesparingar och färre växthusgasutsläpp. Att byta ut plastföremål mot andra material leder i de flesta fall till en ökad energiförbrukning och ökade växtgasutsläpp.

Om så många plastprodukter som möjligt ersätts med alternativa material, skulle 50 % mer energi än vad som krävs idag förbrukas under samtliga plastprodukters hela livslängd. Med andra ord skulle de plastprodukter som finns på marknaden idag har sparat energi motsvarande 2400 miljoner GJ per år. Detta motsvarar 50 miljoner ton råolja, fördelat på 200 mycket stora jättetankfartyg.

Pilz, H., Brandt, B., Fehringer, R. (2010): Plastens inverkan på energiförbrukningen och växthusgasutsläppen i Europa . Denkstatt GmbH godkänd av PlasticsEurope, Bryssel, Belgien.