Material

Klimatförändringar och tillhandahållande av rent dricksvatten är de största utmaningarna som samhället står inför idag. Vi garanterar att det material som används i våra produkter, system och applikationer är i linje med miljömässiga krav och därför utgör ett hållbart alternativ för miljön.

Materials

Plaströr är miljövänliga

Företag runtom i världen strävar efter att använda produkter och lösningar som uppfyller de växande kraven på miljövänlighet. Plast har materialegenskaper som ger ett miljövänligt och kostnadseffektivt resultat och som således uppfyller gällande krav på hållbarhet

  • Lång livslängd
  • Återvinningsbarhet
  • Kostnadseffektivt tack vare systemets långa livscykel
  • Låg nettovikt
  • En ökad pumpeffektivitet tack vare stadig flödeshastighet
  • Skyddad mot korrosion och beläggningar
  • Låg värmeledningsförmåga och elektrisk ledningsförmåga
  • Betydligt lägre koldioxidutsläpp i alla processer, vilket ger en mer gynnsam CO2- och vattenbalans i jämförelse med metallösningar

Vår lösning: miljövänligt mervärde

Våra plaströr tillför ett mervärde i jämförelse med alternativa material. Ett slående exempel på detta är CO2-effekterna av PE-röret DN80 som är en meter långt. Den sammanlagda mängden växthusgaser som avges i atmosfären under olika processer, materialextrahering, materialbearbetning, tillverkning, transport, användning och återvinning är cirka fem gånger lägre med ett plaströr än för ett rör i rostfritt stål. Detta bekräftades i en studie av de miljömässiga effekterna av olika rörmaterial.