Certifieringar

Effektiva ledningssystem är en förutsättning för kontroll och hållbar förbättring av företagsprocesser. De garanterar stabila processer, konsekvent hög produktkvalitet och långsiktig framgång.

certifications

Miljöhantering

Våra produktionsföretag är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Nya eller förvärvade företag certifieras inom 3 år. För närvarande har ungefär 90 % av produktionsanläggningarna certifierats.

Arbetssäkerhet och hälsa

Våra produktionsanläggningar har ett ledningssystem som är certifierat enligt OHSAS 18001 för arbetssäkerhet och hälsa. Nya eller förvärvade företag certifieras inom 3 år. Över 80 % av de anställda på produktionsanläggningar arbetar på ett OHSAS 18001-certifierat företag.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkringssystemen på alla produktionsföretag och många säljföretag är certifierade enligt ISO 9001. Kring 95 % av all personal arbetar på kvalitetssäkrade företag.