Försäljning Industri

Jan Ångman
Försäljningschef Industri/VA
Georg Fischer AB
Liljeholmsstranden 5
117 43 Stockholm
Sverige

jan dot angman #at# georgfischer dot com

Thomas Hammarbäck
Region Mellan-Väst
Georg Fischer AB
Hemkontor
738 91 Norberg
Sverige

thomas dot hammarback #at# georgfischer dot com

Peter Ernström
Region Syd Väst. Segmentansvarig: Kemisk Process Industri & Energi
Georg Fischer AB
Bäckeforsgatan 7
(hemkontor)
431 38 Mölndal
Sverige

peter dot ernstrom #at# georgfischer dot com

Mikael Storm
Säljare Region Syd, Segmentsansvarig VA
Georg Fischer AB
Maglegatan 34
281 33 Hässleholm
Sverige

mikael dot storm #at# georgfischer dot com

Klemmet Israelsson
Region Norr
Georg Fischer AB
Storgatan 31
(hemkontor)
936 51 Jörn
Sverige

klemmet dot israelsson #at# georgfischer dot com

Vakant
Säljare Region Östergötland, Stockholm-Öst, Segmentansvarig Kyla
Georg Fischer AB
Liljeholmsstranden 5
117 43 Stockholm
Sverige

info dot se dot ps #at# georgfischer dot com