Företagsledning


Växelnummer

08-506 77 500


VD & Försäljningschef

Martin Sylvén
Georg Fischer AB
Liljeholmsstranden 5
117 43 Stockholm
Sverige

martin dot sylven #at# georgfischer dot com

Ekonomichef

Gunnar Bondemark
Georg Fischer AB
Liljeholmsstranden 5
117 43 Stockholm
Sverige

gunnar dot bondemark #at# georgfischer dot com

Marknadschef

Jan Nordgren
Georg Fischer AB
Liljeholmsstranden 5
117 43 Stockholm
Sverige

jan dot nordgren #at# georgfischer dot com

Kvalitet- & Miljöchef

Kent Edqvist
Georg Fischer AB
Liljeholmsstranden 5
117 43 Stockholm
Sverige

kent dot edqvist #at# georgfischer dot com

Logistikchef DC-N

Thomas Hammarbäck
Georg Fischer AB
Liljeholmsstranden 5
117 43 Stockholm
Sverige

thomas dot hammarback #at# georgfischer dot com