Narzędzie do obliczania parametrów instalacji chłodniczej

Narzędzie COOL-FIT/iFIT pozwala na obliczanie wszystkich parametrów systemu rurowego istotnych dla instalacji chłodniczej, takie jak spadek ciśnienia, emisja ciepła, przewężenie i spadek temperatury.

Cooling Calculation Tool

Kontakt

Pan Mark Bulmer
Global Segment Manager Cooling
Georg Fischer Piping Systems AG
Ebnatstrasse 111
8201 Schaffhausen
Szwajcaria

mark dot bulmer #at# georgfischer dot com