Narzędzie doboru zaworu sterującego: Jak dobrać odpowiednią średnicę

Parametry rur i zaworów są automatycznie dobierane tak, aby były takie same dla wielu instalacji, pomimo że mniejszy zawór jest korzystniejszy w uzyskaniu dokładnego przepływu. To narzędzie online pomaga wybrać najlepszy zawór dla twojej instalacji.

Wybierz wymagany typ zaworu i wymiar rury oraz wprowadź parametry aplikacji. Następnie możesz wybrać różne rozmiary zaworów. Jeżeli zakres roboczy wybranego zaworu jest optymalny, zobaczysz go zaznaczonego dwiema czerwonymi liniami, w zielonym obszarze wykresu. Jeśli nie, popraw odpowiednio:

  • Jeśli kąt otwarcia jest przed pomarańczowym polem ("wibracja"), zmniejsz średnicę zaworu.
  • Jeśli kąt otwarcia jest za pomarańczowym polem ("kawitacja"), zwiększ średnicę zaworu.
  • Jeśli nie widzisz czerwonej linii na wykresie należy sprawdzić czy przepływ jest w zakresie wybranego zaworu.

Jeśli nie masz pewności co do dokładnej wartości ciśnienia na wejściu (P1) i ciśnienia na wyjściu (P2), sugerujemy zacząć od ΔP = 1 bar / 14,5 psi (ΔP = P1-P2).

Contact

Global Sales Support
GF Piping Systems
Ebnatstrasse 111
8201 Schaffhausen
Szwajcaria

gss #at# georgfischer dot com