Flota morska

Floty statków o dużych wypornościach dominują w obecnym transporcie morskim. Tendencji tej towarzyszą rosnące wymagania ekologiczne, mające na celu zwalczanie skutków zanieczyszczeń spowodowanych nasilonym transportem i handlem morskim.