Chłodzenie żywności i napojów

Przy założeniu, że zakład przemysłowy to jedna całość, chłodzenie wtórne odgrywa decydującą rolę, jeśli chodzi o skuteczność i zrównoważoną produkcję. Dlatego też naszą intencją jest uczestniczenie w światowej inicjatywie optymalizacji pracy chłodni i systemów chłodzących w zakresie zużycia energii i wpływu na środowisko naturalne.