Zrównoważone zasilanie w wodę dla miasta Rottweil przy użyciu łączonych elektrooporowo systemów ELGEF Plus

Globalny niedostatek zasobów jest dostatecznym powodem bardziej odpowiedzialnego wykorzystywania surowców przez przedsiębiorstwa i indywidualnych odbiorców. Nowoczesne koncepcje zaopatrywania w wodę muszą więc nie tylko uwzględniać aspekty, takie jak rozwój strukturalny regionu i jakość życia mieszkańców, ale także włączyć zrównoważone wykorzystywanie wody do procesów planowania swojej polityki.

Systemy zgrzewane elektrooporowo
Podczas projektowania i realizacji nowej koncepcji zaopatrywania w wodę dla miasta Rottweil w Niemczech władze miasta stanęły przed koniecznością zapewnienia systemu, który funkcjonowałby przez długie lata w niezawodny, ekonomiczny i zrównoważony sposób. Pomoc w realizacji tego projektu wykazały znane w regionie zakłady komunalne ENRW Energy Supply Rottweil. Firma GF Piping Systems była partnerem ENRW przez wiele lat i dostarczała polietylenowe (PE) kształtki do połączeń elektrooporowych oraz adaptery do renowacji instalacji pompowej w Eschachtal przeprowadzonej w pierwszej fazie projektu.

Technologia obiecująca jakość

Koncepcja zaopatrywania w wodę ma na celu zwiększenie udziału własnych zasobów wody z 25% do 50% w ciągu następnych pięciu lat. Do przeprowadzenia niezbędnej renowacji i zmiany wymiarów prawie 100-letniego wodociągu, a także montażu nowych sekcji wybrano polietylen i sprawdzoną technologię łączenia elektrooporowego ELGEF Plus. Łączenie elektrooporowe kielichów rur ELGEF Plus i kształtek jest nieskomplikowane, szybkie i zapewnia maksymalną niezawodność. Jednorodność i wysoka jakość połączeń są także zagwarantowane w przypadku instalacji z rurami wielkogabarytowymi, które zazwyczaj stosuje się w sieciach wodociągowych. Dzięki zaprojektowaniu geometrii rur i kształtek w wygodny dla użytkownika sposób instalacja rur wielkogabarytowych, zgrzewanie i wykonywanie połączeń przebiega łatwo i wygodnie.

Sprawdzony system modułowy zapewniający dużą elastyczność

Dzięki wyjątkowej modułowości systemu zgrzewanego elektrooporowo ELGEF Plus użytkownik odczuwa istotną wartość dodaną pod względem kosztów i wydajności systemu. Ponieważ poszczególne elementy wykazują modułowość wielowymiarową i pasują wzajemnie w ramach całego systemu, można je łatwo łączyć odpowiednio do wymagań konkretnego zastosowania. Ta różnorodność zapewnia ENRW maksymalną elastyczność w miejscu montażu i jednocześnie pozwala zaoszczędzić pieniądze dzięki niewielkiej liczbie wymaganych części. Zespół specjalistów z firmy GF Piping Systems stanowi siłę napędową w kwestii opracowywania rozwiązań, które są dostosowane do indywidualnych wymogów w miejscu montażu, a także niezawodną grupę partnerów wspierających realizację projektu.

Projekty zakończone sukcesem

Projekty zakończone sukcesem

GF Piping Systems opracowuje i wytwarza przyszłościowe produkty i systemy używane na całym świecie.

Nasze referencje

Wybór systemu i produktu:

  • Instalacje pompowe d 355 mm
  • Linie rozdzielcze d 450 mm
  • Linie rozdzielcze d 355 mm
  • Linia nad Jeziorem Bodeńskim d 315 mm
  • Gazociąg d 110 mm, 3 km, ciśnienie 2,8 bara