Sieć NBB Berlin-Brandenburg zdecydowała się na renowację gazociągów z wykorzystaniem systemu osadzania podejść instalacyjnych ELGEF Plus

Odpowiedzialne korzystanie z zasobów energii jest we współczesnym świecie sprawą coraz wyższej wagi. Ustawodawcy, przemysł i biznes stoją dziś w obliczu coraz trudniejszego wyzwania, jakim jest zrównoważona gospodarka energetyczna. Miasta i operatorzy sieci na szczeblu regionalnym i lokalnym muszą przy dostarczaniu energii brać pod uwagę limity określone w krajowej polityce energetycznej. Wysoki priorytet ma bezpieczeństwo dostaw, zgodność z wymaganiami środowiskowymi i klimatycznymi, a także efektywność ekonomiczna.

Spreepalais

Koniecznym warunkiem bezpiecznego zaopatrzenia na poziomie regionalnym i międzyregionalnym jest regularne prowadzenie prac serwisowych i modernizacyjnych.  GASAG dostarcza gaz miejski od ponad 160 lat, stanowiąc tym samym ważną część historii Berlina. Wraz z operatorem sieci – firmą NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB), działającą w zasięgu systemu zaopatrzenia GASAG i szerzej, GASAG prowadzi sieć dystrybucyjną o długości ponad 13 000 km w Berlinie i Brandenburgii oraz niezawodnie zaopatruje w energię ponad 170 miast i społeczności lokalnych, zaliczając się tym samym do największych operatorów sieci w Niemczech. 

Ogromna różnorodność systemów dla dużych rozmiarów

Jeżeli chodzi o rury dużych rozmiarów, obecnie stosuje się głównie rury z tworzyw sztucznych. Nic więc dziwnego, że firma GASAG/NBB na potrzeby renowacji żeliwnego rurociągu 1000 mm w centrum Berlina realizowanej metodą reliningu wybrała rury i kształtki polietylenowe (PE). Roboty budowlane na referencyjnym terenie zostały zrealizowane przez firmę instalacyjno-inżynieryjną Märkischen Rohrleitungs- und Anlagenbau GmbH + Co.KG in Bernau. Użyto produktów GF Piping Systems, ponieważ obie firmy mają doświadczenie we współpracy przy podobnych projektach, odnosząc spektakularne sukcesy. Dodatkowo system GF do rurociągów o średnicy od d315 do d2000 mm oraz wylotów o średnicy d160, d225, d315 i d500 zapewniał większą elastyczność w zastosowaniu niż inne systemy.

Dużo prostsze wykonywanie przyłączy

Łączenie podejść instalacyjnych z istniejącymi rurami o dużych wymiarach stanowi szczególny problem w projektach renowacji. Dzięki nowemu systemowi mocowania podejść instalacyjnych Topload ELGEF Plus, tworzenie niezbędnych podejść instalacyjnych, szczególnie do pracujących linii, jest łatwiejsze, bezpieczniejsze i bardziej ekonomiczne – nawet w ograniczonych miejscach, np. w wykopie.  Podstawowa zaleta systemu mocowania podejść instalacyjnych ELGEF Plus polega na tym, że jest on oparty na sprawdzonej koncepcji popularnego systemu modułowego ELGEF Plus. Modułowe elementy systemu w wielu wymiarach, projekt funkcjonalny oraz oczywiste zasady instalacji to elementy atrakcyjne dla dostawców, wykonawców rurociągów i instalatorów. Zawarty w zestawie przyrząd do zdzierania pozwala na równomierne i precyzyjne usuwanie warstwy tlenków w obszarze wtapiania podczas przygotowywania. Niepraktyczne i zawodne zdzieranie ręczne to już przeszłość. Nieodzowny dodatek, jeśli chodzi o bezpieczeństwo stosowania.

Klient korzysta na jakości systemu, specjalistycznej wiedzy partnerów instalacyjnych oraz ścisłej, konstruktywnej współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu. 

 

Projekty zakończone sukcesem

Projekty zakończone sukcesem

GF Piping Systems opracowuje i wytwarza przyszłościowe produkty i systemy używane na całym świecie.

Nasze referencje

System and product selection:

  • PE 100 pipe d450 mm, SDR 17
  • Topload ELGEF Plus branch saddle system with d225 mm outlets 
  • Topload TL 225 installation set consisting of transport case, lashing belts, multidimensional clamping set and peeling tool
  • GF compass saw for PE pipes