Sieć Berlin-Brandenburgia odnawia 68 kilometrów dużych gazociągów

Znaczenie energii znacznie wzrosło w ciągu ostatnich lat. Jak nigdy dotąd kwestie takie, jak wytwarzanie energii i bezpieczenstwo zasilania znalazły się w centrum zainteresowania polityków i społeczeństwa. Dla operatorów sieci dystrybucji gazu najważniejsze są z kolei bezpieczeństwo, bezproblemowość i wydajne działanie ich sieci.

Sieć Berlin-Brandenburgia odnawia 68 kilometrów dużych gazociągów
Okresowa konserwacja i ciągła rozbudowa infrastruktury sieci stanowią warunek konieczny w celu zapewnienia zaopatrzenia w gaz na poziomie regionalnym i ponadregionalnym. Sieć dystrybucyjna o długości 10 232 km Berlin-Brandenburgia (NBB) to jeden z największych lokalnych operatorów w Niemczech, zapewniający bezusterkowe działanie sieci w ponad 100 miastach i gminach w Berlinie i Brandenburgii. Na przestrzeni 15 lat, w ciągu których odnowiono 68 km wielkogabarytowych linii gazowych w regionie wokół stolicy Niemiec, do współpracy wybrano firmę GF Piping Systems jako doświadczonego partnera w dziedzinie instalacji rurowych.

Opracowanie techniki odcinania leżących wielkogabarytowych rur o średnicy do 450 mm

Szczególne warunki pracy panujące w obrębie placów budowy sieci dystrybucji gazu, takie jak częsta zmiana miejsca, współdziałanie różnych branży, trudne warunki atmosferyczne i klimatyczne, a także ryzyko urazów na skutek wycieku gazu podczas pracy przy gazociągu w trakcie normalnej eksploatacji wymagają podjęcia szczególnych środków ostrożności. W przypadku pracy z rurami o dużych przekrojach do 450 mm i ciśnieniu roboczym maks. 1 bar, wyjątkowe znaczenie ma bezpieczna metoda odcinania instalacji. Taką technikę firma GF Piping Systems opracowała we współpracy z firmą partnerską Hütz + Baumgarten. Oprócz dostepności tej niezbędnej dla zapewnienia bezpieczeństwa techniki czynnikiem decydujacym o wybraniu GF Piping Systems na dostawcę było doświadczenie w instalacji systemów z PE. Dzięki sprawdzonym metodom elektrozgrzewania oporowego i na styk można uzyskać bardzo dobrą i wyjątkowo spójną jakość zgrzewów.Zachowanie wszystkich parametrów łączenia – dzięki zautomatyzowanej kontroli hydraulicznej, powtarzalność i nadzorowanie procesu łączenia  – to kolejna z wielu technologicznych zalet udanej realizacji tego procesu.

Indywidualne szkolenie gwarancją jakości

Stan zaawansowania technologicznego maszyn do wykonywania połączeń oraz systemów PE gwarantują niezawodne wdrożenie i stałą techniczną ocenę danych jakościowych instalacji. Certyfikowane szkolenia i stałe wprowadzanie nowych szkoleń stanowią dodatkowe kamienie milowe w dziedzinie zapewnienia jakości. Specjaliści z firmy GF Piping Systems przekazują uczestnikom szkoleń informacje na temat polietylenu, a którego wykonane są rury, metod łączenia i innych ważnych właściwości wielkogabarytowych rur ELGEF Plus.

Projekty zakończone sukcesem

Projekty zakończone sukcesem

GF Piping Systems opracowuje i wytwarza przyszłościowe produkty i systemy używane na całym świecie.

Nasze referencje

Wybór systemu i produktu:

  • Maszyna do wykonywania połączeń zgrzewanych doczołowo GF 500 CNC
  • Wielkogabarytowe rury ELGEF Plus
  • Technologia wielkogabarytowych rur PE