Największa instalacja biogazowa w Szwajcarii wyposażona w systemy PVC-U

Recykling odpadów biogenicznych i ich odzysk do celów energetycznych to bardzo obiecująca koncepcja wytwarzania energii zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju i jednocześnie pozytywny wpływ na środowisko. Największa i najnowocześniejsza instalacja biogazowa w Szwajcarii wytwarza obecnie 1,9 mln m3 biogazu rocznie.

Instalacja biogazowa
SwissFarmerPower Inwil (SFPI) w pobliżu Lucerny wykorzystuje wysoce zintegrowaną i innowacyjną technologię procesową do przetwarzania 61 000 ton biomasy na biogaz rocznie. Płynny obornik, odpady ogrodowe i odpady biologiczne z rolnictwa i przemysłu spożywczego są poddawane obróbce i przetworzeniu na biogaz, który następnie jest kierowany do regionalnej sieci gazu ziemnego. Rozwiązania w obrębie systemu PVC-U firmy GF Piping Systems zapewniają wydajność i niezawodność procesów przetwarzania w instalacji gazowej, na przykład ultrafiltracji i odwróconej osmozy.

Przetwarzanie pozostałości fermentacji z użyciem zaworów membranowych

Przed wprowadzeniem fazy ciekłej do kanalizacji niezbędne jest przetworzenie pozostałości fermentacji, ponieważ nadmiar wody z fermentacji zawiera duże ilości ciał stałych, azotu amonowego i innych składników pokarmowych i soli. To zadanie jest realizowane w całkowitym systemie przetwarzania pozostałości fermentacji w następujących etapach przetwarzania: oddzielenie ciała stałych / cieczy i filtracja membranowa. Do najważniejszych wymagań klientów należą ekonomiczna strategia cenowa dostosowana do świadomej pod względem kosztów produkcji energii, duża wytrzymałość materiału i duża żywotność produktu. Zastosowane komponenty, np. zawory membranowe, zawory kulowe, zawory redukcyjne, a także rury PVC-U i kształtki są specjalnie dostosowywane do mediów, temperatury i ciśnienia w instalacji biogazu.

Najwyższy standard jakości

W instalacji biogazu w Inwil są stosowane tylko produkty wykonane z wysokiej jakości materiałów. Duża dostępność części zamiennych jest zagwarantowana. Ponadto inżynierowie i użytkownicy mają dostęp do obszernej, wysokiej jakości dokumentacji. Poza cennikiem do sukcesu tego projektu przyczyniły się dokumentacja produktu i inne informacje, które można pobrać, rozbudowana biblioteka CAD. Klienci docenili również w szczególności osobisty kontakt z przedstawicielami handlowymi i pomoc w miejscu montażu.

Projekty zakończone sukcesem

Projekty zakończone sukcesem

GF Piping Systems opracowuje i wytwarza przyszłościowe produkty i systemy używane na całym świecie.

Nasze referencje

Wybór systemu i produktu:

  • ok. 50 zaworów membranowych 20 - 63
  • ok. 100 zaworów kulowych 20 - 63
  • ok. 5 zaworów redukcyjnych d32
  • ok. 200 m rur i kształtek
  • Rury i kształtki PVC-U