Zastosowania

iJOINT Zastosowania

1.

• Linie dystrybucji wody

• Przyłącza domowe i linie
serwisowe

• Ścieki pod ciśnieniem

2.

• Zastosowania przemysłowe

• Przemysł wydobywczy

3.

• Parki rozrywki

• Pola golfowe

• Pola campingowe

4.

• Rolnictwo

• Szklarnie

• Irygacja wysokiej jakości