Zasady

Kierownictwo i wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za rozsądne i przekonujace wdrażanie zasad dotyczących jakości, ochrony środowiska, BHP i ochrony zdrowia w firmie.

Zasady

Nasza firma przykłada dużą wagę do kwestii jakości, ochrony środowiska, BHP i ochrony zdrowia.

Zdrowie pracowników i ich ochrona są w firmie GF Piping Systems sprawą priorytetową. Zwracamy także uwagę na aktywną ochronę środowiska i wpływ na nią naszych produktów.

Jakość to dla nas suma wszystkich środków stosowanych dla zaspokojenia potrzeb i wymagań naszych klientów. We wszystkich działaniach biznesowych kierujemy się kwestiami związanymi ze zdrowiem, środowiskiem i jakością.

Nad wdrażaniem tym zasad czuwamy za pomocą certyfikowanych systemów zarządzania, obejmujących też procesy praktyczne i wytyczne.