Materiały

Zmiany klimatu oraz zaopatrzenie w czystą wodę pitną to najważniejsze wyzwanie stojące przed społeczeństwami. Zapewniamy, że materiały wykorzystywane do produkcji naszych wyrobów, systemów i zastosowań są zgodne z aspektami ekologicznymi i jako takie stanowią wkład w zrównoważony rozwój środowiska naturalnego.

Materiały

Rury z tworzywa sztucznego są ekologiczne

Na całym świecie przedsiębiorstwa starają się wykorzystywać produkty i rozwiązania, które spełniają rosnące wymagania środowiskowe. Właściwości materiałów z tworzywa umożliwiają uzyskanie ekologicznych i opłacalnych efektów, a zatem zgodnych z wymaganiami biznesu pod względem zrównoważonego rozwoju.

  • Duża żywotność
  • Możliwość recyklingu
  • Opłacalność dzięki dużej żywotności systemu
  • Niska masa netto
  • Doskonała wydajność pomp dzięki współczynnikowi przepływu ustalonego
  • Odporność na korozję i powstawanie osadów
  • Niska przewodność cieplna i konduktywność
  • Znacząco niższa emisja dwutlenku węgla we wszystkich procesach, dzięki korzystniejszemu zbalansowaniu CO2 i wody w porównaniu z rozwiązaniami metalowymi

Nasze rozwiązanie: wartość dodana pod względem ekologicznym

Nasze rury z tworzywa sztucznego stanowią faktyczną wartość dodaną w porównaniu z alternatywnymi materiałami. Ponadprzeciętny przykład to wykres pokrycia CO2 rury PE, DN80, mierzącej jeden metr długości. W porównaniu z rurą ze stali nierdzewnej suma wszystkich gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery w trakcie procesów, wydobywania materiałów, przetwarzania materiałów, produkcji, transportu, eksploatacji i recyklingu rury tworzywowej jest przeciętnie pięć razy mniejsza. Wynik ten został potwierdzony w badaniu ekologicznego wykresu pokrycia różnych materiałów, z których są wykonane rury.