Fundacja Czystej Wody (Clean Water Foundation)

Od 2002 r. firma Georg Fischer angażuje się za pośrednictwem Fundacji Czystej Wody w działania na rzecz zapewniania dostępu do wody w krajach rozwijających się i regionach objętych klęskami żywiołowymi. Dotychczas w projekty te firma zainwestowała 7 milionów franków.

Fundacja Czystej Wody (Clean Water Foundation)

Czysta woda pitna dla przeszło 200 000 ludzi

Człowiek potrzebuje 20 litrów wody dziennie. Dzięki Fundacji Czystej Wody firma Georg Fischer pomogła 200 000 ludziom na całym świecie w uzyskaniu dostępu do czystej wody pitnej i lepszego długofalowego zaopatrzenia w wodę.

Firma Georg Fischer i Caritas Szwajcaria nawiązują współpracę

Firma Georg Fischer i Caritas Szwajcaria nawiązały współpracę w zakresie dostarczania wody pitnej. Fundacja Czystej Wody firmy Georg Fischer przekaże milion franków szwajcarskich w gotówce, dzięki czemu do 2015 r. Caritas będzie mogła zapewnić co najmniej 35 000 ludziom na całym świecie znacznie lepszy dostęp do czystej wody pitnej. Dotacja firmy Georg Fischer została przekazana z okazji 10 rocznicy założenia Fundacji Czystej Wody.

Kontakt

Roland Groebli
Geschäftsführer
Georg Fischer Stiftung Clean Water
Amsler Laffon Strasse 9
8201 Schaffhausen
Szwajcaria

cleanwater #at# georgfischer dot com