Grunnleggende planleggning

Våre tekniske håndbøker inneholder detaljert informasjon om materialer, dimensjonering, monteringsteknikker, godkjenninger og standarder. De gir også tilgang til en omfattende kunnskapsbase.

Industrielle rørsystemer

Industrielle rørsystemer

Materialer, dimensjoner, installasjon, tekniske spesifikasjoner

Teknisk håndbok

VA rørsystemer

Rørsystemer for VA

For bruksområder innen gass- og vannforsyning

Teknisk håndbok

VVS rørsystemer

Byggteknisk

Informasjon om produkter og bruksområder, tekniske spesifikasjoner

Teknisk håndbok

Automasjons systemer

Automasjon

Bruk av automatiseringskomponenter fra GF Signet

Teknisk håndbok

Aduserte rørsystemer

Malleable iron fittings

Malleable cast iron fittings

Technical Catalogue 2013

Kjemikaliebestandigheten til materialene du bruker

Kjemikaliebestandigheten til materialene du bruker

Få med deg viktig informasjon om forskjellige materialers kjemikaliebestandighet.

Bruk det nettbaserte verktøyet vårt til å finne kjemikaliebestandigheten