Ventildimensjoneringsverktøy

Detteverktøyet hjelper å finne riktig dimensjon etter deres behov. Velg type ventil, deretter tast inn aktuelle verdier og du kan da velge riktig ventil som fungerer optimal innen arbeidsområdet.

Om arbeidsområdet peker på det gule kan en mindre dimensjon velges.

Om ingen arbeidsområde vises, vennligst sjekk om flowmengde og trykk er innen arbeidsområdet til ventilen.

gfps_tool_DHV_icons
gfps_tool_DHV_icons
gfps_tool_DRV_icons

Ventilinformasjon

Trykkreduksjonsventil 582: Reduserer et høyere innløpstrykk til et definert konstant utløpstrykk
Trykkholdeventil 586: Opprettholder et konstant innløpstrykk ved varierende systemtrykk
Velg ventildimensjonen du vil bruke som passer til røret uten reduksjoner
Standard trykkområde er satt til 0,5-9 bar (7-130 psi). For større sensitivitet ved lavere trykkområder velg 0,3-3 bar (4-44 psi)
Velg mellom Metrisk og Inch.

Ytelsesdata

bar
Vennligst skriv inn det ønskede trykket. Avhengig av ventil type P1 eller P2. Om trykkholdeventilen skal åpne ved et bestemt trykk, tast inn dette trykket og velg 0 for Flow under.
bar
Vennligst skriv inn det ønskede trykket. Avhengig av ventil type P1 eller P2. Om trykkholdeventilen skal åpne ved et bestemt trykk, tast inn dette trykket og velg 0 for Flow under.
l/h
Vennligst skriv inn flowverdien som oppnås ved det ønskede trykket. Forandringer i flowverdien vil resultere i en endring av driftspunktet i flowkurven, som igjen vil endre det ønskede trykket.

Skriv ut

Ventilstørrelse

16DN10 (3/8")
63DN50 (2")
Velg ventilstørrelse her. Hvis driftspunktet i grafen er i den orange sonen kan du prøve ut en mindre ventilstørrelse
Mindre ventilstørrelse vil flytte driftspunktet til høyere, større ventilstørrelse til venstre.

Kontakt

Global Sales Support
GF Piping Systems
Ebnatstrasse 111
8201 Schaffhausen
Switzerland

gss #at# georgfischer dot com

Kjemikaliebestandigheten til materialene du bruker

Kjemikaliebestandigheten til materialene du bruker

Få med deg viktig informasjon om forskjellige materialers kjemikaliebestandighet.

Bruk det nettbaserte verktøyet vårt til å finne kjemikaliebestandigheten

Flowkalkulator

Med flowkalkulatoren vår kan du avgjøre flowhastighet, redusert flowrate- og trykk sammenliknet med indre- og nominell rørdiameter.

Start calculating