Vann og gass

Både i vann- og gassforsyningen, i hovedledningene, serviceledningene og hydranter er sikker tilkobling alltid hovedfokuset innenfor vann- og gassforsyning, særlig når det brukes forskjellige materialer.