Marine

Større fraktskip er dominerende i dagens skipstrafikk. Denne trenden fører med seg stadig strengere miljøkrav for å motvirke forurensingen fra den økende internasjonale handels- og reisebransjen. Vi hjelper skipsverftindustrien med å overkomme disse tekniske, driftsmessige og miljømessige utfordringene.