Kraftverk

Dagens kraftproduksjon forbedres stadig av innovative nyvinninger. Våre svært spesialiserte og skreddersydde løsninger bidrar til effektiv og sikker kraftproduksjon med fossilt og kjernefysisk brensel.

Conventional Power Plants

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications