Kjølerom

Følsomme og nedbrytbare produkter må lagres i nedkjølte lagre, og med definerte pålitelige vedlikeholdte jevne og kontrollerte temperaturforhold. Derfor benytter moderne kjølelagre seg av sekundær kjøling, da slike systemer garanterer perfekt temperaturkontroll med lavt energiforbruk.

Cold Stores

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications

The right Solutions for your Applications