Nedkjøling av mat og drikkevarer

Når fabrikker gjør helhetlige vurderinger har sekundær kjøling en avgjørende betydning for fabrikkens effektivitet og bærekraftighet. Derfor har vi et uttrykt mål om å være en del av det verdensomfattende initiativet for å optimere kjøleanlegg og kjølesystemers energiforbruk og miljøpåvirkning.