VA

Vann- og gassforsyninger med sikre og pålitelige forsyningsledninger og koblinger er et uunnværlig grunnlag for velfungerende forsyningssystemer. Vi imøtekommer dette kravet med både sikre, pålitelig overvåkede og kontrollerte systemer og materialuavhengige koblinger: hovedledninger, forsyningsledninger og servicerør – våre løsninger og produkter dekker alle bruksområder, rett fra kilden og ut til bruksstedet.

Løsninger for forsyningsnettet

Solutions for your distribution network

Produkter og systemer

Products and systems

Gjennomførte suksess prosjekter

Gjennomførte suksess prosjekter

Bærekraftig vannforsyning til Rottweil med ELGEF Plus elektrosveisesystem.

Lær mer om vår ekspertise innen vanndistribusjon

Gjennomførte suksess prosjekter

Gjennomførte suksess prosjekter

Økt sikkerhet i forsyningen til Berlin-Brandenburg nettverket etter fornyelse av store gassledninger.

Lær mer om referanseprosjektet med store dimensjoner