Produkter og systemer

Det kreves altomfattende løsninger innen byggebransjen. Vi tilbyr en rekke materialer og innovative systemer som gir den optimale løsningen for alle typer byggeprosjekter, installasjoner og bruksområder. Kundene våre drar nytte av vekten vi legger på bruksområder, fleksibiliteten vår og de komplette systemene for spesielle behov der vi på samtlige områder tilbyr planleggings- og designalternativer av topp kvalitet og som gir størst mulig frihet.

Varmt- og kaldtvann

Hot and cold water

Installasjon av varmt- og kaldtvannsystemer krever mye av både systemet og installatøren.

Vannrenseanlegg

Water treatment systems

En av de viktigste aktivitetene innenfor dette bruksområdet er valg av riktige materialer. Det er ikke alle rørsystemer som egner seg like godt da mange systemer har svært lett for å ruste.


Gråvann

Grey water

Gråvann- og regnvannsystemer fra GF Piping Systems er ekstremt slitesterke og gir ekstra støyisolasjon. De reduserer samtidig kostnadene knyttet til installasjon og vedlikehold.

Varme

Heating

GF Piping Systems tilbyr komplette løsninger for tilkobling av radiatorer og gulvvarme.


Klimaanlegg

AC cooling

Rørsystemet bidrar sterkt til et kjøleanleggs effektivitet. Energikostnadene kan reduseres kraftig med ferdigisolert COOL-FIT.

Trykkluft

Compressed air

Trykkluftsystemer må være motstandsdyktige og fleksible. GF Piping Systems har utviklet systemer som også garanterer maksimal sikkerhet, minimalt trykktap og er utrolig kostnadseffektive.


Brannvern

Fire protection

For sprinkelsystemer og brannledninger er det helt avgjørende at rørsystemet har riktig brannklassifisering og er bestandig mot korrosjon.

Gass

Gas

Gassledninger i byggteknisk må overholde de aller strengeste kravene til sikkerhet og slitestyrke.

Vårt produktutvalg innen byggteknikk

Vårt produktutvalg innen byggteknikk

Finn produktet til ditt byggtekniske bruksområde. Det er både raskt og enkelt.

Ta en titt på produktkatalogen for byggteknikk