Senderen Signet 9900 SmartPro™

GF Piping Systems har lagt den nye transmitteren Signet 9900 SmartPro™ til i det omfattende utvalget med instrumenter for flow- og analytiske målinger. Den nye enheten dekker flere parametere, har fleksibel modularitet og et automatisk og svært tydelig opplyst display slik at den synes også når det er mørkt.

Senderen Signet 9900 SmartPro™

Signet 9900-transmitteren kan benyttes for mange parametere, blant annet flow, pH/ORP, konduktivitet/resistivitet, trykk, temperatur, nivå og saltinnhold samt andre sensortyper med 4–20 mA signal. Muligheten for flere parametere og oppgraderbar modularitet gjør at kundene våre kan holde inventarlisten på et lavt nivå uten å redusere ytelsen.

Ekstra stort automatisk opplyst display

En av de viktigste egenskapene til denne enheten er det ekstra store (3.90” x 3.90”) automatisk opplyste displayet, som gjør det lett å lese av på 4–5 ganger så lang avstand som andre transmittere. Dette selvlysende displayet med store bokstaver reduserer risikoen for å lese av feil eller feiltolke verdiene som vises. Displayet viser enheter samt hoved- og sekundærmålinger på egne linjer, i tillegg til et stolpediagram. Enheten inneholder også et relé, varsellamper og en menu som er enkel å programmere.

Plugin-moduler gjør dette til en virkelig fleksibel enhet som enkelt kan tilpasses til kundens vekslende behov. Tilleggsmoduler er også tilgjenelige, blant annet relé, konduktivitet/resistivitet og konfigurasjonsverktøy for H-COMM og PC-COMM. Enheten kan brukes raskt og enkelt med standardverdier eller tilpasses med etiketter, justerbare innstillinger for stolpediagram med maksimums og minimumsverdier samt valgmuligheter for enhets- og desimalmålinger. Den anvendelige enheten tillater også at tredjeparts signaler på 4–20 mA kan brukes som inngangssignaler med en 8058-omformer.

"9900-transmitteren ble utviklet for å kunne tilby kundene en rekke nye funksjoner i tillegg til funksjonene man allerede forventer fra ProcessPro® og ProPoint®"-seriene, sier Norma Frotton, produktansvarlig for Georg Fischer Signet. "I tillegg til én kanal for flere parametere, gjør det nye displayet det svært enkelt å lese av enheten i mørke omgivelser, selv på 4–5 ganger så stor avstand i forhold til andre enheter.

9900 tilbys både som panelversjon og for feltmontering. Begge utgavene kan brukes med 12 til 32 VCD strømforsyning (24 VCD nominell). 9900 kan også loop-forsynes med kompatible sensorer. Utgangsnøyaktigheten er ±32 μA maksimal feil ved 25 ºC ved 24 VDC med oppløsning på 6 μA eller høyere. Standarder og godkjenninger inkluderer NEMA 4X/IP65, CE, UL og Kinas RoHS.

Enhetens anvendelige enskaper gjør den velegnet for en rekke bruksområder, inkluder vannrensing, omvendt osmose, demineralisering, kjemisk produksjon, overflatebehandling av metall og plast, dampvaskere, kjøletårn og væskefiltrering.

GF Piping Systems tilbyr et omfattende utvalg innen plastrør, fittings, ventiler, aktuatorer, rotametere, sveisemaskiner, skreddersydde produkter samt sensorer og instrumenter for industriell prosesskontroll. Georg Fischers Signet LLC-anlegg i El Monte i California står for utvikling, produksjon og logistikk av Signets systemer for flow og analytiske målinger.