Automatisk Infrarød sveisemaskin IR-315 A

Trykkrørsystemer for industriell bruk stiller høye krav til mekanisk stabilitet, reproduserbarhet og kvalitet på sammenføyninger. Den nye IR-315 A er en del av den automatiserte IR-A familien laget av GF. Automatisering, intuitiv håndtering, systemsikkerhet og det revolusjonerende kjølesystemet for store dimensjoner muliggjør høyest reproduserbarhet, kvalitet og effektivitet for installatører og operatører.

Pioneeren innen IR sveising

GF Piping Systems har vært en pioneer og den ledende av innovativ infrarød sveiseteknologi siden 1992. Vi har jobbet tett sammen med kundene våre, med fokus på deres virkelige behov. Som et resultat utviklet vi den automatiserte IR-A familien som dekker dimensjonsområdet fra d20 til d315 mm.


Automated infrared fusion machine IR-315 A
Automatisert sveiseprosess
Automated fusion process

Minimerer operatørfeil og fanger umiddelbart opp operatør problemer

 • Høvlingen er helautomatisert
 • Oppvarmingen er helautomatisert
 • Sammenføyningsprosessen er automatisert
Bedre plass
More free space

Ideell for komplekse installasjoner

 • Høvel og Varmeplaten står ikke i veien for komponentene
 • Klembakkene er designet for flensforbindelser
Interaktiv håndtering
Interactive handling

Lett å bruke

 • Ergonomisk justerbar berøringsskjerm
 • Grafisk brukergrensesnitt (GUI)
 • Videostyrte prosesstrinn
 • Flerspråklige instruksjoner
Aktivt kjølesystem

Reduserer kjøletiden opptil 30%

 • Integrert i klemmbakkene
 • Med filtrert / renset luft
 • 360° luftstrøm starter automatisk etter sammenføyning
Justerbar høvling
Adjustable facing

Fleksibilitet i design og installasjon

 • Lengdealternativer opptil 5mm (standard: 2mm)
 • Individuelle høvlelengder på begge sider
 • Ny høvling på den ene siden mulig
 • Presis prefabrikasjon er mulig
 • Høvelkniv med fire kniver
Enkel oppsett
Easy setup

Sikker og enkel maskinforberedelse

 • Varmeplate, Høvel og Klembakker beveger seg automatisk i arbeids- og transportstilling
 • Ingen montering av varmeelement og høvel er nødvendig
 • Klar for sveising innen få minutter

Ingen kompromi med kvaliteten

Etterspørselen etter kvalitetskontroll øker stadig. Sluttbruker krever ofte omfattende dokumentasjon av sveiseprosessen. Sveiseprotokoll dokumentasjon må være enkel, sikker og økonomisk å få tak i. IR-315 A skaper trygghet.

Måler alle temperaturer
Measures all temperatures

Økt effektivitet og tidsbesparelse

 • Omgivelsestemperaturføler
 • Varmeelementtemperaturen er kontrollert
 • Komponenttemperaturen måles med IR-sensor
Integrert prosess og kvalitetskontroll
Integrated process and quality control

Permanent datainretting

 • Sveiselengde og sveisetrykk kontrolleres og overvåkes av maskinen
 • Varme- og kjøleprosessen justeres i henhold til omgivelsestemperaturen
Integrert videokamera

Forbedret kvalitetskontroll

 • Registrerer håndtering og forberedelse
 • Aktiverer sporbarhet
 • Eksport av videofiler
Data sporbarhet
Data traceability

Forenkler QA / QC

 • Kopier via USB-tilkobling
 • Ingen ekstra programvare nødvendig
 • Klar OK eller NOK (ikke OK) melding
 • Opptil 5 utskrifter for protokoll og etikett

Kontakt

Georg Fischer AS
Rudsletta 97
1351 Rud
Norge

no dot ps #at# georgfischer dot com

IR-315 A Produktsortiment

IR-315 A Product Range
Produktsortiment